ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ลักษณะทางกายภาพของแร่

ลักษณะทางกายภาพของแร่
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจำแนกแร่ออกเป็นชนิดต่างๆ นักธรณีวิทยาทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของแร่เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาทางธรณีวิทยา นอกจากความรู้ความเข้าใจแล้ว นักธรณีวิทยายังต้องมีทักษะที่สามารถนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้ว้บไย คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการทำงานภาคสนามที่ต้องทำการระบุชนิดหิน แร่ เพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยา ก่อนการตรวจสอบในขั้นละเอียดต่อไป
นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

ลักษณะทางกายภาพของแร่
ความแข็ง
สีผงละเอียด
สีผง