ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โปรตีน(Protein)โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน มีธาตุ C, H, O และ N เป็นองค์ประกอบ และอาจมีธาตุ P และ S โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กโลแคลอรี

วิตามินที่ละลายน้ำ
วิตามินที่ไม่ละลายน้ำไ้ด้แก่ วิตามินบี วิตามินซี ฯลฯ ดูราละเอียดดังต่อไปนี้
สารอาหาร 5 ประเภท
วิตามินบีทุกชนิด
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
วิตามินบี 5
วิตามินบี 6
วิตามินบี 12
โลหิตจางที่ขาดบี 12
วิตามินซี
การทดสอบวิตามินซี

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ไขมัน(Lipid)

ไขมัน(Lipid)
ไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงาน ประกอบด้วยธาตุหลักคือ C,H,O ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
*