ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สัญลักษณ์เตือนภัยกัมมันตรังสี


สัญลักษณ์เตือนภัยกัมมันตรังสี
วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive material) หมายถึง วัสดุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย การพิจารณาความเป็นอันตรายให้เป็นไปตามมารตราฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านการขนส่งสารกัมตรังสีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างปรหะเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น