ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


เรื่อง ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจากสารตั้งต้นเข้าทำปฏิกิริยากัน เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันผลิตภัณฑ์ที่ได้มีทั้งประโยชน์และโทษ รอบตัวเรานั้นมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากมาย แม้กระทั่งการดำรงชีวิตอยู่ได้ของเราก็เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีภายในร่างกาย ดังนั้น ปฏิกิริยาเคมีจึงมีความสำคัญ ปฏิกิริยาเคมีที่พบเห็นทั่วไป เช่น การเกิดฝนกรด ปฏิกิริยาเผาไหม้ ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบออกไซด์ของโลหะและออกไซด์ของอโลหะ ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรด ปฏิกิริยาของกรดกับสารคาร์บอเนต ปฏิกิริยาระหว่ากรดกับเบส เป็นต้น

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2556 20:38

  ขอขอบคุณค่ะสำหรับงานนี้

  ตอบลบ
 2. ศิริลักษณ์ จายวรรณ์1 กรกฎาคม 2556 20:41

  และทำให้จานของดิฉันเสร็จแล้วๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ12 กรกฎาคม 2556 23:28

  ขอบคุณมากๆๆคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2556 21:46

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2557 03:31

  ขอบคุณคับฟปพ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ25 พฤศจิกายน 2557 18:50

  แต้งกิ้วๆๆ

  ตอบลบ