ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เซลล์


หน่วยของสิ่งมีชีวิต


1. เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้นเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ไมโครพลาสมา (Mycoplasma) หรือ PPLO (Pleuropneumonia - like organism) มีขนาดประมาณ 0.1 - 0.25 mเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เซลล์ไข่นกกระจอกเทศ

2. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปมีโครงสร้างหลักคล้ายกัน แต่อาจมีลักษณะบางประการแตกต่างอย่างเด่นชัด นักชีววิทยาจึงจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะโครงสร้างเซลล์ คือ

1 ความคิดเห็น:

  1. คุณครูครับ ผมมีสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเอะเลย คือ "ลักษณพิเศษที่เป็นคู่" ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น บวกและลบ ชายและหญิง เป็นต้นครับ

    ตอบลบ